Flytt: 5 tips för att få tillbaka din hyresdeposition

När man väljer en fastighet att hyra är frågan om depositionen ofta förvirrande. Hyresdepositionen avser faktiskt den person som garanterar hyresgästen vid utebliven betalning. Vanligtvis kallad en deposition, summan pengar som samlats in av ägaren och på förhand returneras efter att hyresgästen lämnat är faktiskt depositionen. För att inte förlora din insättning finns det enkla regler att följa.

Hur kan du vara säker på att inte förlora din lägenhetsdeposition?

Vad är en hyresdeposition?

Ej att förväxla med depositionen, hyresdepositionen är tydligt definierad av fransk lag: ”Borgen är den som i en skriftlig handling kallad borgensförbindelse går med på att ägaren till hyresbostaden betalar hyresgästens hyresskulder vid försummelse från dennes sida. Det finns två former av borgen: den enkla borgen och den säkerhet ». Dessa två principer skiljer sig endast åt i det sätt på vilket den sena betalningen av hyran genomförs.

Med andra ord hyresdeposition anses vara en form av garanti eller försäkring tecknad av ägaren, hos hyresgästen eller uthyraren. Syftet är att kompensera för en eventuell utebliven hyra och de avgifter som åligger hyresgästen. Som en följd av detta kommer den borgensman som ställer borgen att skriva ett skriftligt åtagande att täcka dessa kostnader vid bekymmer som rör betalningen av hyran.

Säkerhetsdepositionen kallas även deposition och avser ett belopp som hyresgästen ger till ägaren innan han njuter av sitt hyresboende.

Vilken tidsgräns bör övervägas för en hyresdepositionshandling?

Den tid det tar att återkräva en hyresdeposition beror i första hand på längden på uppdraget, vare sig det är fast eller obestämt.

Vid tidsbestämd tid:

 • DE'borgenshandling bestäms av ett förutbestämt datum;
 • Borgensmannen är förpliktad i förhållande till den berörda varaktigheten;
 • Uthyraren kan inte längre vidta åtgärder mot borgensmannen när tidsfristen har gått ut, vid obetalda räkningar.

Vid obestämd tid:

 • En tidsfrist är inte definierad i borgenshandlingen;
 • Åtagandet motsvarar varaktigheten av hyra.

Hur får man tillbaka en hyresdeposition i 5 tips?

På grund av egenskaperna samt ramarna som gäller för hyresdepositionen finns det tips för att lugnt återfå denna deposition, vare sig den är gemensam eller enkel.

 • Ta bilder under tillägnandet av hyresfastigheten

Detta tips är användbart eftersom en lager är obligatoriskt innan hyresgästen kan lämna sitt boende. Tanken är att kontrollera att det inte har skett någon försämring. I händelse av upptäckt av skada är hyresgästen skyldig att kvantifiera och motivera dem. De bilder som tagits innan man går in i boendet tillåter hyresgästen att motivera fastighetens skick när den återlämnas.

 • Respektera deadlines

Varje deadline måste respekteras, oavsett om det gäller åtagande eller meddelande. För det fall hyresgästens avgång är obefogad har ägaren rätt att behålla hyresdepositionen samt depositionen. Dessutom är det nyttigt att ingen försenad betalning noteras i förhållande till betalning av hyra.

 • Ta hand om boendet

När hyresgästen tar väl hand om sin bostad kan ägaren inte debitera honom någon avgift. Det gäller både rengöring och underhåll, dagligen eller periodvis.

 • Städa upp innan utgångsinventeringen

Storstädning rekommenderas innan du överlämnar nycklarna till boendet till sin ägare. Uppifrån och ner är syftet med denna rengöring att lämna ett gott intryck. För att kunna få tillbaka hyresdepositionen och därmed undvika extra avgifter är det bra för hyresgästen att kontrollera:

 • VVS: reparera minsta läcka;
 • Hål i väggarna genom att fylla dem med ett gips;
 • Måla om väggarna om de är riktigt smutsiga eller har spår av nikotin;
 • Vattentanken och pannan för att säkerställa att de fungerar fullt ut;
 • Hushållsapparater vid uthyrning av en möblerad fastighet;
 • Utnyttja alla tillämpliga rättigheter

Vad gäller ägaren har hyresgästen ett intresse av att hävda alla sina rättigheter för att till fullo få tillbaka hyresdepositionen eller beloppet av depositionen.

 • Tidsfristen för att returnera depositionen är 1 månad, förutsatt att ingen försämring har noterats under utcheckningsinventeringen;
 • I händelse av att hyresgästen måste ersätta kostnader har ägaren en period på 2 månader på sig att återbetala resten av depositionen;
 • Ett krav på försenad betalning ökar vid frivillig utebliven återlämnande från ägarens sida är möjlig. De kan gå upp till 100 % av månadshyran för varje månads försening;
 • I händelse av att ägaren envisas med att inte lämna tillbaka depositionen, är det möjligt att skicka honom ett formell underrättelse;
 • I händelse av att det inte kommer några nyheter från ägaren efter att ha skickat formell underrättelse, är det möjligt att överklaga till den avdelningsförlikningsnämnd som ansvarar för området där boendet är beläget. Syftet med denna provision kommer faktiskt att vara att hjälpa hyresgästen att lösa sin rättstvistssituation med ägaren.