Vad ska vara maxhöjden på en staketvägg?

Vilka är höjdreglerna för en staketmur? Denna vägg skulle inte vara på fastighetsgränsen för att lämna "gratis" tillgång till att parkera bilar framför huset. Det skulle börja vinkelrätt från mitten av garaget till fastighetslinjen (längd 9 m).

Den högsta möjliga höjden för en staketmur varierar från en kommun till en annan. Fredsdomaren är precis den lokala stadsplanen (PLU), som normalt bör nämna dessa detaljer.

de stadsbyggnadsavdelningen i din kommun måste kunna ge dig exakt information: du måste trycka på denna tjänst för att få det nödvändiga svaret.

Installationen av ett staket innebär i alla fall en föregående arbetsdeklaration där du kommer att ange platsen, typen av staket och höjden på det. Kommunen är skyldig att ställa upp om ditt projekt inte passar det...