Förnybar och gratis energi för hemmet

Det är brukligt att säga att den billigaste energin är den energi som du inte förbrukar, genom att isolera ditt hus ordentligt. Det är sant, men det finns också förnybara energier som kan användas till exempel för att värma eller producera el: solenergi och vindenergi. Således kan solens strålar användas antingen för att värma upp sanitetsvatten eller för att delta i uppvärmningen av huset via termiska solpaneler. Solvärmaren är effektiv, tyst, lätt att installera, enkel att underhålla. Produktionen av solcellselektricitet är mycket lönsam. Solcellspaneler ger gratis el som nu kan förbrukas själv eller matas tillbaka till nätet (eller till och med lagras). Det inhemska vindkraftverket kan å andra sidan ge el på en isolerad plats eller bidra till husets energibehov. Slutligen kan värmepumpen producera 3 till 4 gånger mer energi än vad den förbrukar.

Förnybar och gratis energi för hemmet