Hur gör man ett golv rakt på andra våningen i ett hus?

Golvet på husets andra våning knarrar efter att man lagt plåtar. Är det möjligt att gjuta en cementmassa på träet, minst 5 cm tjockt, för att jämna ut golvet och lägga en lino över det?

En "cement" platta (med andra ord en murbruksmassa eller en betongplatta) kan inte gjutas på trä. Det är nödvändigt att ta bort de gamla plattorna som spricker och sedan installera en torr avjämningsmassa speciellt utformad för att rehabilitera gamla jordar. Denna screed tillåter en buller- och köldisolering. Det kommer då att vara möjligt att täcka denna torra screed med en panelgolv (spånskiva, fiberskiva eller gipsskiva för golv). En linoleum (eller någon annan golvbeläggning) kan installeras över den som en finish.