Värmeisolering av väggar från utsidan (ITE) med Optex-systemet från Isover

Exteriörisolering (ITE) är en av de bästa isoleringsmetoderna för hus vars fasad inte uppvisar för många reliefer och vars arkitektoniska intresse inte är specifikt. Denna teknik används nu i stor utsträckning för nya hem. I synnerhet undviker den köldbryggor. Isover Optex-systemet är idealiskt för denna typ av isolering.

Isovers Optex-system består av associerade konsoler, takbjälkar, rosetter att spotta glasullen på och en fasadbeklädnad som täcker det hela. Med en isolering på lamda 0,032, i två lager på 140 + 80 mm, får vi en exceptionell isolering på R = 6,85.