Kan vi ta bort och byta ut clip-on PVC-lameller?

Clip-on PVC-lameller installerades i ett vardagsrum. Är det möjligt att ta isär dem för att sätta tillbaka dem åt andra hållet?

Normalt när PVC-lamellerna kläms på sitt stöd, måste de kunna demonteras, för att återmonteras på annat sätt.

Om det är väggpaneler är det troligt att de har placerats på träläkt, som också måste demonteras och placeras om enligt den nya installationsriktningen.