Hur behandlar man kondens i en stålpanna?

Kan vi isolera ett ståltankgaragetak med ett regnskydd mellan räfflor och stålpanna eftersom kondens bildas och passerar genom regnskyddet? Kan vi lägga ett lager av 20 mm expanderad polystyren, sedan 45 mm glasull och sedan en OSB-skiva? Det kommer att finnas ett luftutrymme under stålpannan men hur många centimeter ska man lämna?

Den föreslagna lösningen är möjlig, förutsatt att a perfekt isoleringskontinuitet, vilket inte blir fallet genom att kombinera 2 olika isolatorer. Ett tjockare lager expanderad polystyren skulle säkert räcka. Tillhandahålla en vattentät panel för att förhindra risk för ruttnande vid tillfällig kondens.