Hur förstärker man ett trägolv på en vind som ska monteras?

Hur förstärker man ett trägolv på en vind? Huset är gammalt men välskött. Målet är att inreda vinden (75 m2) inklusive badrum.

Det finns flera lösningar för att förstärka ett trägolv. För att vara exakt skulle det vara nödvändigt att känna till dess konstitution, dess dimensioner, etc.

Vissa vindsvåningar är ibland tillräckligt stora för att stödja framtida utveckling, andra är det inte. Det beror också på om man kan ingripa från den lägre nivån eller inte. När till exempel reglarna har en begränsad sektion måste de dubblas.

En annan lösning, installera på den nedre nivån en eller flera stolpar i mitten av reglarna, förutsatt att denna eller dessa stolpar kan stödjas på ett stöd som kan ta upp lasterna. Det finns också en tyngre teknik som kallas "samarbetsgolv": vi häller över det gamla trägolvet ett nytt. tunt betong- eller hartsbruksgolv. Förbindelsen mellan de två materialen görs med kopplingar eller skåror. Belastningsmotståndet ökas och denna teknik ger bra ljudisolering gentemot den lägre nivån. En torr avjämningsmassa kan vara den enklaste lösningen, den inducerade övervikten är ganska begränsad.