Kan en avjämningsmassa gjutas över en befintlig platta?

Kan vi gjuta en avjämningsmassa på en befintlig platta inomhus (källare)? Att veta att det tydligen inte finns något skydd under det befintliga (ångspärr eller polyan). Samt att källaren är nedgrävd och mycket dåligt ventilerad (4 öppningar på 50 gånger 15 för 65 m2).

Problemet är inte häll en screed på en platta, men för att veta om detta källare har fuktproblem eller inte.

– Om källaren är bra är det inga problem att hälla en avjämningsmassa direkt ovanför befintlig platta.

- Om källaren är våt, och särskilt visar tecken på uppstigande fukt från marken, kan detta vara en möjlighet att lägga in en polyan mellan den befintliga plattan och avjämningen.