Hur väljer man en ny värmare?

Jag vill byta värmesystem som för närvarande är eldningsolja eftersom notan växer år för år och jag är intresserad av nya system som också är bättre för miljön och i synnerhet förnybar energi och dessutom har jag precis blivit kontaktad av en säljare på företaget "ambio" som erbjuder mig sin ambiotermiska apparat men priset verkar oproportionerligt för mig (€ 6 600). Känner du till denna typ av enhet och detta företag eller rekommenderar du något annat? Jag bor i söder, runt Toulon.

Det är inget annat än reversibel luftkonditionering. Deras sida är särskilt vag när det gäller krafter och effektivitetskoefficient eftersom de enda siffrorna är dimensionerna! Jag uppmanar dig att göra andra citat.