Tjocklek på en självbärande betongplatta

Jag skulle vilja gjuta en 520 cm spännplatta och jag skulle vilja veta den rekommenderade tjockleken? Använder du vicat cem 1 och cem 2 cement?

Att skapa en självbärande betongplatta är alltid knepigt, speciellt i denna storlek. Ju större tjocklek du har, desto starkare stöd vid tidpunkten för hällning. En platta 15 till 20 cm tjock bör vara tillräckligt, men allt beror på hur du kommer att använda denna konstruktion (terrass, förvaringsutrymme etc.) Kraftfull och välstrukturerad förstärkning måste tillhandahållas. Den här typen av arbete kräver särskilt kunnande och anlitandet av en fackman förefaller mig väsentligt av uppenbara säkerhetsskäl. Anlita en betongingenjör för att göra beräkningarna. Diagrammen för denna typ av struktur är mycket komplexa beroende på storleken, kvaliteten på ankarna, betongens dosering, etc.