EJP tariffväxlingsreläproblem

Mitt växlingsrelä (det klipper av mina konvektorer på EJP-dagar) med knorrspolen. Vad ska jag göra? Är det farligt?

Orsakerna till felaktig funktion av ett växlingsrelä är många:

- anfall på grund av slitage på låsnivån;

- delvis lösa anslutningar;

- problem med spolen osv.

Om reläet är gammalt (ofta fall av EJP installationer), och med tanke på dess begränsade kostnad verkar det rimligt att byta ut den.