Ska jag värma oanvända rum?

I ett hus används vissa rum inte regelbundet och förblir stängda. Ska de värmas även om de inte används? Kan värmen som produceras på bottenvåningen vara tillräcklig för att värma upp rummen ovanför?

Huruvida att värma oanvända, och därför stängda, rum i ett hus eller lägenhet beror direkt på värmeisoleringsnivåväggar och dörr som skiljer dessa rum från resten av huset.

Generellt sett finns det ingen specifik isolering mellan rum i samma bostad. Vi skulle därför frestas att anse att det vore bättre att värma dem. Däremot kan vi vara nöjda med minska värmenivån för att undvika för stor skillnad.

Om ett rum på bottenvåningen kan värma ett rum på övervåningen är svaret nej.