Hur akustiskt isolerar man en entrédörr?

Hur man akustiskt isolerar ytterdörren till ett hus? Den är värmeisolerad och är 42 mm tjock med två plåtplåtar och en invändig isolering.

Från beskrivningen är denna ytterdörr troligen isolerad med en polyuretanskum, Vilket är en utmärkt värmeisolering, men tillför faktiskt ingenting akustiskt. Det är först och främst nödvändigt att kontrollera bra bindning och precision av perifera tätningars, eftersom ljudbroar ofta orsakas av defekta tätningar. Då är det möjligt att fodra dörren på insidan med korkpaneler limmade på plåten, eller också lösa problemet genom att installera bakom ytterdörren en dörr, det vill säga en tung gardin, som delvis kommer att absorbera buller utifrån. Observera att det finns pansardörrar med bra ljudisolering.