Bypass-filter för att ta bort kalk

Kan ditt bypass-filtersystem ersätta ett klassiskt avhärdare, är det i så fall effektivt för det så kallade "hårda" AIX EN PROVENCE-vattnet?

By-pass-filtren har en dubbel funktion: filtrering och underhåll av kalkstenen i suspension i vattnet genom att passera den över korn av silikofosfat. Denna sista funktion är inte vetenskapligt bevisad. Endast saltavhärdare garanterar fullständig eliminering av kalkstenen i vattnet, om vi hänvisar till de officiella testerna och åsikterna från CSTB (vetenskapligt och tekniskt centrum för byggnad).

Hårt vatten är inte skadligt för hälsan, det skalar bara apparaterna, varför jag endast rekommenderar behandling med en konventionell saltavhärdare för känsliga apparater (vattenberedare, tvättmaskiner) men inte för dricksvatten. Regelverket föreskriver till och med att avhärdat vatten måste inte användas för konsumtion.