Metod för att skala av en golvplatta

Hur analyserar man limmet på en kakel som låter ihålig och som lätt smulas sönder? Det finns golvvärme.

När du beskriver situationen utgör vidhäftningen av dina plattor verkligen ett problem. Vi måste skilja mellan a förseglad installation och en limmat fast. Oavsett installationsmetod, om ditt hus är mindre än ett år gammalt, är du en del av perfekt färdigställande garanti och ett installationsfel faller inom ramen för denna garanti: du måste kontakta din tillverkare. Om ditt hus är mindre än 10 år gammalt och plattsättningen har tätats täcks dess installation av tio års garanti. Om byggherren inte vill ingripa eller har försvunnit, kom närmare din strukturskadeförsäkring. Om plattan har limmats täcks den inte av denna garanti. I det här fallet, och i alla fall om ditt hus är mer än tio år gammalt, kommer du att tvingas byta ut dina plattor på din bekostnad.