Hur målar man om ett tak i asbestfibercementskiffer?

Vilken produkt ska användas för att underhålla ett asbestfibercementskiffertak? Kan skifferna målas om med hartsfärg när taket är i gott skick?

Om dina skiffer inte är missfärgade eller försämrade, och om de inte blivit smuliga, finns det ingen anledning att "måla om" fibercementtak. Endast ett släpp av fibrer vid borrning, sågning eller slipning kan utgöra en hälsorisk för dem som arbetar på dessa skiffer. Om skifferna är nedbrutna, kommer det att vara nödvändigt att överväga en professionell behandling av typen "inkapsling". eller i yttersta fall avlägsnandet av skyddet av ett specialiserat företag.

Om skifferna är mycket missfärgade men inte nedbrutna kan en specifik färg appliceras, efter a skumdämpande filt, utan användning av högtryckstvätt och utan aggressiv borstning. Det finns många produkter tillgängliga för denna användning, inklusive akrylhartser speciellt framtagna för denna typ av substrat.

Om du har planerat att utföra detta arbete själv, ingripa genom att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder: sele, takstege, skyddsnät i den nedre delen av taket. Kom ihåg att fall från höjder är den främsta orsaken till olyckor i byggbranschen.