Kan vi lägga en kakel på en betongplatta?

---------------- Förbjuder en standard att lägga kakel på betong för enfamiljshus? Kan du berätta standarden Tack ---------------- IP-adress: 83.200.255.5 UserAgent: Mozilla / 4.0 (kompatibel; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) Språk accepterat: fr

Plattorna ska läggas på en avjämningsmassa, vanligtvis skild från betongen med en isolering eller en plastfilm. DTU 26-2 (skrid) och 32-1 (kakelförsegling) är referenstexter.