Hur ansluter man ett RJ45-telefonuttag?

Hur ansluter man ett hantelefonuttag med vetskap om att det har en röd kabel och en vit kabel? Och hur ansluter man dess honuttag?

En telefonkontakt har mer än två ledningar, som du kan se på anslutningsschemat för en RJ 45 uttag visas i relevant blad. Du hittar även på sajten ett praktiskt blad och en video om hur man installerar ett RJ45-uttag.