Vad är R för en 30 cm betongblockvägg med 5 cm stenullsisolering på en stomme?

Vad är R-värdet för en 30 cm vägg med 5 cm stenullsisolering monterad på en skena?

Den isolerande karaktären hos betongblocket (brisblocket) är mycket svag: i storleksordningen R = 0,30 för den angivna tjockleken. Ett 5 cm lager av stenull utgör inte heller en betydande isolering (ungefär R = 1,20) eller totalt R: 1,5, mycket långt från R = 4 som infördes av RT 2012.