Hur ansluter man en sekundär elpanel?

Jag vill installera en elpanel i ett annex (tvättstuga och terrass) denna panel kommer att vara utrustad med en differentialbrytare och grenbrytare med olika effekt. Ska jag strömförsörja den från EDF-strömbrytaren eller från kopplingsplinten på bostadshusets elpanel?

Det enklaste sättet är att dra en linje från huvudfördelningsnämnd. I slutet av denna linje tillåter installationen av en sekundär växeldriva alla belysningskretsar, värme, uttag .... Beroende på dina behov kan installationen förenklas genom att köpa en förutrustad elpanel, med en eller flera rader av moduler.