Lägg ett plant golv

Trägolvet på andra våningen i mitt gamla hus är inte rakt. Hur återställer man nivån med lättast möjliga material, innan man lägger en flytande parkett? Tack för ditt svar.

Att skapa en torr avjämningsmassa är den bästa lösningen för dig. På ett redan befintligt trägolv, jämna ut golvet med granulat av Placoform-typ och installera sedan Placosol-panelerna.

En annan möjlighet är den torra avjämningsmassan placerad på en Vermaspha-bas. Se fil: TORRA GOLV OCH PANELGOLV.