Hur isolerar man redan inredda takutrymmen?

Jag gjorde om isoleringen av vinden (ej lämplig för ombyggnad) av min paviljong (ramsidan och på marken). Jag skulle vilja avsluta med att anförtro en hantverkare isoleringen av larvbanden för den del som ligger mellan taket i rummen på 1:a våningen och den nedre delen av mitt tak (mekaniska plattor). Vad tycker du är den bästa lösningen sett till effektivitet och kostnad? Jag tackar er hjärtligt

Frågan är inte tillräckligt exakt när det gäller byggdatum. Om konstruktionen är mindre än 30 år gammal är det troligt att den redan gynnas av till och med minskad isolering under den anlagda delen av larvbanden. Om konstruktionen är äldre kanske larvbanden inte är isolerade alls. Slutligen bör vi informeras om möjligheten eller inte försämra inredningen av rummen.

I princip skulle den bästa och enklaste lösningen vara att ingripa utifrån, genom att lägga plattorna och anta en lösning av sarkingtyp, eller erfarna caissons. Du kommer inte att begränsas av tjockleken, den erhållna isoleringsprestandan som ger dig tillgång till skatteavdrag, på isoleringen, men också på allt takarbete, under "inducerat arbete" (2014).