Hur man installerar en elektrisk cumulus under ett handfat?

Jag köpte en liten 15 l elektrisk Cumulus att lägga under diskbänken. Vatteninloppen och -utloppen är i 15/21, ovanpå enheten i vertikalt läge. Säkerhetsgrupperna är i 20/27. Hur anpassar man dem? Är det obligatoriskt att installera en? Kan vi välja en som installeras direkt på kallvatteninloppet?

Du kommer att behöva skaffa en ¾ halv hane/hon reducer för att anpassa din säkerhetsgrupp. Säkerhetsgruppen är obligatorisk eftersom dess roll är att evakuera det normala övertryck som uppstår i en varmvattentank. Anslut säkerhetsgruppen till kallvattenintaget och sedan till varmvattenberedaren.