Hur renoverar man en bänkskiva i mineralbetong?

Hur renoverar man en bänkskiva i mineralbetong? Fettfläckar är inbäddade i den. Kan vi täcka det med harts? Det finns också en plats där denna bänkskiva delas eftersom en diskho har installerats. Vad ska man göra ? Huset hyrs ut på sommaren.

Dekorativ betong, oavsett dess kvaliteter, förblir ett material som är känsligt för fläckar och fett. Ännu mer så för ett hus avsett att hyras, är detta inte den idealiska beläggningen.

En slät, icke-porös, lättstädad beläggning ska behållas. Lergods, kakel, melamin bänkskiva, är material som kommer att motsvara mycket bättre denna användning. Som det ser ut kan du applicera ett färgat harts som både maskerar fläckar och fyller ut eventuella små sprickor. Stödet måste vara perfekt avfettat, lätt frostat och dammfritt. Hartset bör appliceras med stor försiktighet.