Vilken slipmaskin för att restaurera en gammal möbel?

Jag vill restaurera en gammal möbel. Tror du att Bosch Sander Multi "Easy" PSM 80 kan räcka för mig. Jag tycker att det inte är för dyrt.

De flesta triangulära palmslipmaskiner är lämpliga, vars föreslagna modell är lämplig för slipning av möbler. Givetvis är den modell som nämns liten, den kommer att kämpa lite om det är ett Normanskåp... Det har fördelen att ha en sågspånsåtervinningstank med filter. Slipmedlet måste givetvis anpassas till egenskaperna hos den yta som ska slipas: tjocklek. Jag råder dig att avvaxa möblerna innan du slipar för att inte täppa till slipmedlet i onödan.