Ska en tröskelstång placeras mellan två rum på olika nivåer?

Jag lägger ett flytande golv i vardagsrummet (hastighetsklick) allt går bra, jag är i entrégången, problemet är att nivån mellan vardagsrummet och entrén finns ett mellanrum på ca 1 cm, om jag gå med för kontinuiteten i helheten, är det nödvändigt att sätta trösklar barer? ... och fortsätta entrén.

Det är nästan alltid nödvändigt att placera en tröskelstång mellan två rum, såvida inte beläggningen eller golvets karaktär är densamma och i fortsättningen. Detta är desto mer nödvändigt när det finns en nivåskillnad. Du hittar barer som specifikt svarar på detta scenario på LAPEYRE LA MAISON.