Hur ansluter man en automatisk slutare elektriskt?

Vilken typ av strömbrytare ska installeras för att skydda jalusier enligt standarden NF C-15 100?

Minst 4 specialiserade kretsar måste finnas på distributionskortet, inklusive en för rulljalusier.

Transplantation till ett eluttag är inte tillåtet i nya, eftersom slutaren anses drivas av en dedikerad linje

de linjeskyddsanordning specialiserad "rulljalusi" är som följer:

Minsta sektion av kopparkärnor: 1,5 mm² Minsta skydd att installera: 10A + 16A strömbrytare

de motorn måste alltid vara jordad, varje kraftledning måste ha en jordledning.

I alla fall: oavsett typ av installation måste den vara utrustad med en överbelastningsskydd (eller överströmmar) och mot kortslutning.